Pamarru Pamarru Pamarru Pamarru Pamarru

Blogroll

కన్న తల్లిని - పెరిగిన ఊరిని మర్చిపోకు.. నేస్తం.........

 

యలకుర్రు  ఫోటో గ్యాలరీ


 యలకుర్రు-- వీరబ్రహ్మేంద్ర  స్వామి వారి ఆలయం 


 యలకుర్రు--  వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి ఆలయం 

 యలకుర్రు  -- మొదటి అప్పిలేట్ అధికారి 

 యలకుర్రు  --- ప్రాధమికోన్నత పాఠశాలా యలకుర్రు   కే డి బి ట్రస్ట్ 

 యలకుర్రు   కే డి బి ట్రస్ట్ యలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానంయలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానంయలకుర్రు  -- పాలకేంద్రం 
 యలకుర్రు -- రామాలయం
 యలకుర్రు --సాయిబాబా ఆలయంయలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానంయలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానం


యలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానం


యలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానం


యలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానం


యలకుర్రు  -- శ్రీమత్ భ్రమరాంబ చెన్నమల్లిఖార్జున  స్వామి దేవస్తానం
 యలకుర్రు ---ప్రయాణికుల విశ్రాంతి భవనం
 యలకుర్రు  ---గంగానమ్మ తల్లి గుడి
  యలకుర్రు  ---గంగానమ్మ తల్లి గుడి
 యలకుర్రు  --వాటర్ ట్యాంక్ 

 యలకుర్రు  --పంచాయతి
 యలకుర్రు-- వీరబ్రహ్మేంద్ర  స్వామి వారి ఆలయం 

  యలకుర్రు   కే డి బి ట్రస్ట్ 

  యలకుర్రు --సాయిబాబా ఆలయం
  యలకుర్రు --సాయిబాబా ఆలయం
  యలకుర్రు  --- ప్రాధమికోన్నత పాఠశాలా 

 యలకుర్రు   కే డి బి ట్రస్ట్
0 comments:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

Blogger templates

Masturbator